Over het boek

Zouden geloof in God de Schepper en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden zijn? In dit boek laat Rolie Barth zien dat denken vanuit een bouwmetafoor een brug kan slaan tussen geloof en wetenschap.
Dit boek vergelijkt de schepping van de wereld met het bouwen van een “huis”. Daarbij wordt de geleidelijke ontwikkeling van de kosmos en het leven op aarde voorgesteld als een bouwproces.

Gespreksavonden in Dordrecht.

Kennis vermeerdert verwondering.

Een groep enthousiaste lezers in Dordrecht organiseert dit najaar (2023) drie avonden waar de auteur Rolie Barth zal spreken en er veel gelegenheid is tot gesprek.

Bijbel en kosmologie, 31 oktober 2023, Open Hof.
Veel mensen waren gekomen om deze avond bij te wonen. Klik hier om de opnames te bekijken.
Op de pagina Bespreking vragen zijn een paar van de vragen van deze eerste avond toegelicht. Helaas heeft de betreffende pagina nog niet de juist titel. 
–  Bijbel en biologie, 14 november 2023 Kandelaarkerk. 
Opnieuw waren er veel mensen gekomen om deze avond bij te wonen – ondanks de regen. Klik hier om de opnames te bekijken.
Op de pagina Bespreking vragen zijn ook een aantal vragen van deze tweede avond toegelicht.
  Bijbel, mens en lijden, Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4, Dordrecht, dinsdag 28 november.

Welkom vanaf 19.30 uur; om 20.00 uur start het inhoudelijke gedeelte.

Aanmelden 
inspiratieavonden2023@gmail.com

Geloof en natuurwetenschap

De eerste gespreksavond:
Bijbel en kosmologie

 

Meer weten?
Kijk hier naar de video over geloof en wetenschap gemaakt door Jan Brouwer. 

Gesprek met auteur.

Podcast waarin Jan Brouwer in gesprek is met Rolie Barth.

Nieuwe onderwerpen
toegevoegd, december 2022

Sinds de publicatie van het boek in mei 2021 zijn er inmiddels ruim 600 exemplaren verkocht. Ook heb ik veel boeiende reacties gekregen via de contact-pagina.

Inmiddels heeft de website een update gekregen en zijn er vooral op de pagina ‘verdieping’ nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals: de regenboog, het internet der cellen.

Binnen kort verschijnt een pagina over ‘circulaire causaliteit’ die nauw samenhangt met processen van zelforganisatie. 

Wie het boek (gedeeltelijk) gelezen heeft nodig ik uit om reacties te geven en om anderen aan te moedigen het boek te kopen. 

Prijs €35,-