De kosmos en het leven - een Meesterwerk

Zouden geloof in God de Schepper en wetenschappelijke kennis op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden zijn? In dit boek laat Rolie Barth zien dat denken vanuit een bouwmetafoor een brug kan slaan tussen geloof en wetenschap.

Veel Bijbelgedeelten – ook Genesis 1 – vergelijken de schepping van de wereld met het bouwen van een woning. Ook binnen de natuurwetenschappen is het gebruik van architectonische termen goed toepasbaar. Natuurkundigen spreken over de fundamentele bouwstenen van de natuur. Zou de lange geschiedenis van de kosmos en het leven niet op te vatten zijn als een bouwproces? Onder alle natuurverschijnselen ligt een wetmatige structuur, zou die misschien wijzen op een bouwplan? Waar de wetenschap zich beperkt tot kennis, opent de Bijbel het perspectief van Iemand die de Bouwmeester van de wereld is.

Moeilijke vragen gaat dit boek niet uit de weg. Verdampt Adam tot een symbolisch figuur of heeft God echt de eerste mensen aangesproken? Waarom is er zoveel lijden? Dat valt toch niet te rijmen met de liefde van God? En geeft de evolutietheorie een toereikende verklaring? Bij de bespreking van het evolutionaire mechanisme blijkt dat er naast mutaties en natuurlijke selectie nog een derde, minstens zo belangrijke factor is: wetmatige zelforganisatie. Vraagt dit om een update van de evolutietheorie?

Prijs €35,-

Ontvang het boek en steun de uitgave €35,- + donatie