Circulaire causaliteit

We zijn gewend aan, wat ik maar noem, dominostenen-causaliteit. De ene gebeurtenis volgt de andere op.

Maar er is ook een rondgaande causaliteit, bijvoorbeeld: A veroorzaakt B en B beïnvloedt A.